TRUY CẬP MỚI với McDelivery™

Thiết lập tài khoản Ứng dụng McDonald's sẽ cho phép bạn truy cập vào cả Ứng dụng McDonald's và dịch vụ McDelivery™.

Điều này cho phép bạn tích điểm khách hàng thân thiết với mỗi lần mua hàng, dễ dàng tiếp cận các ưu đãi và khuyến mãi độc quyền.

Vui lòng cấp nhật các trường đã được đánh dấu.

TẠO TÀI KHOẢN

Đã có tài khoản Ứng dụng McDonald?
Bạn gặp sự cố đăng nhập?
Vui lòng gọi hotline 19009001 để được hỗ trợ
Bạn có thể tiến hành đăng nhập bằng cùng tên người dùng và mật khẩu.
Hiện 👁

VỀ BẠN

*Trường thông tin bắt buộc

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Mục đích của tài khoản này là cung cấp cho bạn các ưu đãi dựa trên sở thích và việc sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn McDonald's sử dụng tùy chọn và sử dụng tài khoản của mình theo cách này thì bạn không nên tiến hành đăng ký. Xem "Chính sách Bảo mật" của chúng tôi.

Tất cả các trường có dấu * cần được điền và / hoặc đánh dấu