Giảm 20% cho chủ thẻ tín dụng Vietcombank

Giảm 20% giá trị hóa đơn cho khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng Vietcombank từ nay đến hết 31/12/2018. Tổng số tiền giảm (20% trên tổng giá trị giao dịch trong thời gian khuyến mãi, tối thiểu là 300,000 VND) sẽ được ngân hàng Vietcombank hoàn lại cho khách hàng trong vòng 60 ngày kể từ 31/12/2018.

TOP