Combo Thịnh Vượng

Phần ăn Thịnh Vượng với Burger Tết + McFizz + Khoai Xoắn tiết kiệm 25% chỉ 109.000VNĐ

Combo Cát Tường

Burger Bò hoặc Phile Gà Cay + Trà Hạt Sen + Khoai Xoắn tiết kiệm đến 22% chỉ còn 128.000VNĐ

TOP