Combo 79K
Combo 2 Người A
Combo 2 Người B
Combo 2 Người C
Combo 3 Người A
Combo 3 Người B
Sữa chua uống Yuzu
Sữa chua uống dứa xanh Hawaii
Sữa chua uống Dâu tây Đà Lạt
Kem tươi Sundae sốt dâu