Football Combo B
Football Combo A
Cơm Gà Rán 29K
Cà Phê VN Sữa Đá 9K
Combo 81K
Soup nóng Nuiz
Soup nóng Nuiz kèm nước
Nui thịt băm
Cháo thịt băm
Nui thịt băm
Cháo thịt băm
Combo 2 Người A
Combo 2 Người B
Combo 2 Người C
Combo 3 Người A
Combo 3 Người B