1 Miếng Gà Rán
Cơm Gà Mắm Tỏi
shake salad
Salad Lắc
mixedrice glass
Cơm Trộn Thịt Nướng Vị Hàn Quốc và Nước
Combo 1 người
Soup nóng Nuiz
Combo 2 Người A
Combo 2 Người B
Combo 2 Người C
Combo 3 Người A
Combo 3 Người B