Combo Gà Rán 2 người
Combo Gà Rán 3 người
Combo Gà Rán 4 người
Combo Burger 2 người
Combo Burger 3 người
Combo burger 4 người
Trà Xanh đá xay
Latte Trà Xanh nóng